Nati il 29 Novembre 2007

 

 

Iurekli

X

Ak Biagul Karanuker

 


Iurekli
Iurekli
Ak Biagul Karanuker
Ak Biagul Karanuker


Pedigree

IUREKLI DAIKASH HEP Ch. AK NUKKER HUNTA RAKESH AK ALTIN
MED
Ch. AK NUKKER IVONA Ch. SYIRLON AK NUKKER
Ch. NOKOT
HOSHGJUL AK AJU ASKET IZ PLENNITS Ch. CHINGIZ
AK AY GARD
BUVAIDA AK MUYUN
STAERLAL TELEKE
Ch. ODRI Ch. EL ERMAK MAMAY Ch. A KARIM HAIVON
BAHRA
DAZHIVA DZHONNI
BEYSHE AZIYA
OGDA BASURMAN GISSAR
SAMANTA
MADZHARA ABBAT ALU
ZUHRA NIGJAR

 

Ch. AK BIAGUL KARANUKER


Ch. MUAY THAY PRESA AWANGARDA

Ch. TAU BAY

BAY KIRIM
DJANAI
AINA AFI SABUR
ANKARAR

NAGAYNA IZ STRAJI

INDRIK LAMA RIN FLINT

INDRIK BAY
AINA

SAODAT IZ STRAJI

CHINGIZ
LAL GISHU

Ch. DESHA GOR


Ch. AK NUKKER HUNTA

RAKESH AK ALTIN
MED

Ch. AK NUKKER IVONA

SYIRLON AK NUKKER

NOKOTO

HOSHGJUL AK AJU

ASKET IZ PLENNITS

CHINGIZ
AK AY GARD

BUVAIDA

AK MUYUN

STAER LAL TELEKE