SHABNAM

nata il 13/12/2016 dai nativi Tagiki

Tornado from Isambay x Zogcha from Hazrat